Home » Mowy Dhammy

Mowy Dhammy

Poniżej prezentujemy nagrania audio z mowami Dhammy Ajahna Kondañño, które wygłosił podczas spotkań online w 2024 roku z uczestnikami “Zimowego Schronienia”:


Nagrania audio z mowami Dhammy Ajahna Kondañño, które wygłosił podczas spotkań na zoomie z naszą grupą w 2022 roku.

Poniższe mowy dotyczą miedzy innymi medytacji, ustanawiania uważności, moralności, powściągania zmysłów, dobroczynności. Cechą charakterystyczną mów Ajahna jest to, że w następnych odcinkach wraca do wcześniejszych kwestii pogłębiając je, więc zachęcamy do słuchania ich wszystkich i wracania do wcześniejszych, można wtedy jeszcze więcej  zrozumieć oraz utrwalić sobie pewne wiadomości.

Więcej o Ajahnie Kondañño można przeczytać tu.