Home » Czym jest Theravāda

Czym jest Theravāda

Theravāda jest najstarszą, ale także najwierniejszą oryginalnemu nauczaniu Buddy istniejącą szkołą Wczesnego Buddyzmu. W tłumaczeniu z języka pali oznacza “Doktryna Starszych”.

Funkcjonuje również inna nazwa Hinayana (“Mniejszy wóz”). Oprócz niej istnieje również drugi nurt Buddyzmu  “Mahajana” (“Większy wóz”) w ramach którego wyróżnia się min. Buddyzm Tybetański.

Podstawą nauczania Theravādy jest Tipitaka, czyli “trzy kosze”. Są to nauki Buddy spisane i pogrupowane w trzy części. Vinaya Pitaka to kosz dyscypliny, opisuje reguły i zasady życia mnichów. Sutta Pitaka to kosz rozpraw. Zawarte są w nim mowy i kazania Buddy oraz jego uczniów. Abhidhamma Pitaka to kosz, który zawiera filozoficzne oraz psychologiczne rozważania oraz analizy Dhammy.

Theravāda jest dominującą religią w takich krajach jak: Sri Lanka, Tajlandia, Birma, Laos. Nie ma tak bogatego lecz równocześnie rozpraszającego folkloru jak Mahajana. Skupia się za to zdecydowanie bardziej na czystym słowie Buddy.