Home » Mnisi

Mnisi

którzy są nam szczególnie bliscy i którzy odwiedzili nas w Gliwicach:

1. Ajahn Kondañño

Ajahn Kondañño jest theravadyjskim mnichem tradycji leśnej. Pochodzi z Polski.
W 2007 roku przyjął wskazania anagārika w klasztorze Chithurst w Wielkiej Brytanii, gdzie rok później został sāmaṇerą. W 2009 roku podczas ceremonii upasampady w klasztorze Amaravati został przyjęty do Saṅghi bhikkhów, z Luang Poh Sumedho w roli upajjhāya. Swój czas monastyczny dzieli między klasztory i pustelnie w Europie i Azji.


Więcej o Ajahnie można przeczytać tu.2. Ajahn Brahmali

Ajahn Brahmali odwiedził Gliwice 7 maja 2023 roku.

Krótka notka biorgaficzna:
Ajahn Brahmali urodził się w Norwegii w 1964 roku.Po uzyskaniu dyplomów w dziedzinie inżynierii i finansów, rozpoczął mnisi trening jako anagārika (przestrzeganie ośmiu wskazań) w klasztorach buddyjskich Amaravati i Chithurst w Anglii.

Po zetknięciu się z naukami Ajahna Brahma postanowił kontynuować swój trening w Australii w klasztorze Bodhinyana, dokąd przeniósł się w 1994 roku, a w 1996 został wyświęcony na bhikkhu (mnicha) – Ajahn Brahm został jego nauczycielem.

Ajahn Brahmali posiada rozległą wiedzę na temat języka pāḷi oraz samych sutt. Mnisi z Buddyjskiego Towarzystwa Zachodniej Australii (Buddhist Society of Western Australia) często zwracają się do niego po wyjaśnienia na temat Vinayi (reguły mnisiej) oraz sutt.

Jasne i treściwe mowy Ajahna Brahmali sprawiają, że nauki Buddhy stają się łatwo dostępne dla wszystkich.


3. Bhante Sunyo

Bhante Sunyo pochodzi z Holandii. Obecnie przebywa w Australii w klasztorze Bodhinyana. Jest uczniem Ajahna Brahma.

Tu: https://bswa.org/teachings/ można posłuchać i obejrzeć filmy z Bhikkhu Sunyo.

Tu: http://podcast.bswa.org/category/venerable-sunyo/ są podkasty z jego udziałem.