Home » Budda i Jego Nauki – podstawy

Budda i Jego Nauki – podstawy

Kim był Budda?

Siddhattha Gothama syn władcy z rodu Sakyów urodził się około 560 roku p.n.e. w miejscowości Lumbini (dzisiejszy Nepal). W wieku trzydziestu lat porzucił pałac swojego ojca, a tym samym bogate i dostatnie życie. Opuścił swoją żonę i małego synka. Został wędrownym ascetą, który u boku wielu nauczycieli poszukiwał rozwiązania problemu ludzkiej egzystencji. Po pięciu latach nauk, prób, poszukiwań i wyrzeczeń w Uruvela pod drzewem Bodhi osiągnął Przebudzenie, został Buddą. Po tym wydarzeniu przez kolejne 45 wędrował nauczając Dhammy. Swoich uczniów i uczennice wyświęcał na mnichów i mniszki. Stworzyli Oni Sanghę, czyli jeden z pierwszych klasztorów na świecie. Budda zmarł w wieku osiemdziesięciu lat.


Cztery Szlachetne Prawdy i Ośmioraka Ścieżka

Cztery Szlachetne Prawdy są pierwszą nauką jaką przekazał Budda ludziom po swoim Przebudzeniu. Były one zawarte w mowie (Dhammacakkappavattana Sutta, czyli Mowa o wprawieniu w ruch koła Dhammy) jaką skierował On do grupy pięciu napotkanych ascetów.

Cztery Szlachetne Prawdy są fundamentem, a zarazem kwintesencją Nauk Buddy.


A to jest, mnisi, szlachetna prawda o cierpieniu – narodziny są cierpieniem, starość jest cierpieniem, choroba jest cierpieniem, śmierć jest cierpieniem, z nieprzyjemnymi związek jest cierpieniem, z przyjemnymi rozdzielenie jest cierpieniem, nie otrzymuje się tego, czego się chce, to także jest cierpieniem – to, co jest złożone z pięciu zespołów chwytania jest cierpieniem.


A to jest, mnisi, szlachetna prawda o przyczynie cierpienia – to jest pragnienie, które prowadzi do odrodzenia, związane z przyjemnościami, tu i tam znajdujące przyjemność, a mianowicie – pragnienie przyjemności zmysłowych, pragnienie istnienia, pragnienie posiadania.


A to jest, mnisi, szlachetna prawda o ustaniu cierpienia – to, co jest właśnie tego pragnienia całkowitym zanikiem i zniszczeniem, porzuceniem, odrzuceniem – wyzwolenie i wolność od przywiązania.


A to jest, mnisi, szlachetna prawda o drodze, która prowadzi do ustania cierpienia – to jest właśnie szlachetna ośmioraka ścieżka, jak następuje:

  • właściwy pogląd
  • właściwa intencja
  • właściwa mowa
  • właściwe postępowanie
  • właściwy sposób zarobkowania
  • właściwy wysiłek
  • właściwa uważność
  • właściwe skupienie (Samādhi)